Contact

Voor meer informatie over de kerkdiensten, voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een bezoek kunt u contact opnemen met broeder J. Bogaard. Dit kan telefonisch op nummer 0174-242570, of via onderstaand contactformulier. Als u een bericht verstuurt wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Contactformulier

  Voor meer informatie over de gemeente of de activiteiten kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad: scriba@hervormdpoeldijk.nl.

  Predikant
  Sinds september 2019 is als predikant aan de gemeente verbonden: ds. J.W.J. Guis, Jan Barendselaan 199, 2685 BS, Poeldijk  E-mail: predikant@hervormdpoeldijk.nl

  Kerkelijk bureau
  Bij het kerkelijk bureau kunt u terecht voor doorgeven van verhuizingen, aanvragen van attestaties, vestiging in of vertrek uit de gemeente. Ook voor toezending van de kerkbode of het huren van een ruimte in de kerk kunt u bij het kerkelijk bureau terecht. U kunt contact opnemen met fam. Bogaard, Verburghlaan 38, telefoon 0174-242570 of via kerkelijkbureau@hervormdpoeldijk.nl Postadres: Verburghlaan 38, 2685 SZ Poeldijk.

  Rekeningnummers

  Mocht u een rekeningnummer van onze kerk zoeken, deze zijn als volgt:

  • Kerkvoogdij: NL09 RABO 0135 3652 36
  • Diaconie: NL65 RABO 0135 3653 92
  • Bouwfonds: NL71 RABO  3436 1550 04