Gebouw

In 1986 ontwikkelde het bestuur van de christelijke school te Poeldijk plannen om vanaf de Monsterseweg naar de dorpskom van Poeldijk te verhuizen. Daarmee dreigde de jonge Hervormde Gemeente evenals de andere verenigingen haar ontmoetingsruimte kwijt te raken, omdat in het nieuwe schoolgebouw hiervoor geen ruimte beschikbaar was. Tot nog toe had men namelijk gekerkt in het gebouw achter de christelijke school aan de Monsterseweg.

De kerkenraad besloot om een bouwfonds te stichten en te bezien of het mogelijk was om in het dorp Poeldijk een nieuw onderdak voor de kerkelijke activiteiten te vinden. Diverse acties werden georganiseerd, een renteloze obligatielening werd uitgeschreven en subsidies werden aangevraagd. De kerkvoogdij zocht contact met de architect S. van de Akker uit Monster en er werden tekeningen gemaakt. Op gemeentevoorlichtingsavonden werden de plannen besproken en goedgekeurd. Van de diverse kerkelijke organen werd de vereiste toestemming gevraagd en verkregen.

Ook was er in Poeldijk, midden in het centrum van het dorp, nabij de school, een perceel grond beschikbaar dat, na lange onderhandelingen met de gemeente Monster, gekocht kon worden. Op 25 november 1986 nam de gemeenteraad het besluit tot verkoop van de grond aan de Hervormde Gemeente te Poeldijk. Hét moment om de bouwplannen verder uit te werken en de vereiste vergunningen aan te vragen.

Op 14 juni 1987 waren de vereiste vergunningen binnen en werd de grond officieël overgedragen. De bouw van een kerk met nevenruimte voor de Hervormde gemeente kon beginnen. Op 28 augustus 1987 was het zover en ging de eerste paal de grond in. Vrijdag 30 oktober 1987 was er weer een hoogtepunt voor de gemeente, want toen kon de eerste steen worden gelegd door het jongste kerklid, Dinie van der Linden en het oudste kerklid, Cornelis Moerman. Gelukkig werkte het weer in de winter niet al te veel tegen en was in februari het gebouw wind en waterdicht. Het werk voor de gemeenteleden kon beginnen. Om kosten te besparen werd 80% van de afbouw in ‘zelfwerkzaamheid’ verricht. Inmiddels was echter ‘De Fontein’ aan de Monsterseweg al verkocht en ontruimd en had de Hervormde Gemeente voor de wekelijkse kerkdienst haar intrek genomen in dorpshuis “De Veiling” voorheen ‘De Leuningjes’. Een enorm hoogtepunt in het bestaan van de jonge Hervormde Gemeente van Poeldijk was en blijft de ingebruikname van de kerk en de nevenruimten op 8 juni 1988.

“Een verrijking voor Poeldijk de in 1988 gebouwde kerk aan de Fonteinstraat”

Er brak een periode aan van enorme groei van het aantal kinderen voor de kindernevendienst. Dit noodzaakte de kerkvoogdij plannen te ontwikkelen om de nevenruimte van de kerk uit te breiden. Die nevenruimte kon op 20 april 1996 in gebruik worden genomen.