Wat doen wij?

Catechese
Voor de jongeren van de gemeente is er catechese, op de woensdagavond. Er wordt gebruikgemaakt van de interactieve catechesemethode “Follow Me” van de HGJB (hervormd-gereformeerde jeugdbond). Meer informatie hierover is te verkrijgen bij ds. Guis.


Bijbelkring
Deze kring wordt gehouden op de donderdagavond eens in de twee weken, van 20:00 tot 21:30 uur in een zaal van de kerk. Iedereen is van harte welkom, van jong tot oud. De avonden worden geleid door ds. Guis . Met elkaar wordt een Bijbelgedeelte gelezen en besproken om te ontdekken wat het te zeggen heeft voor christenen van nu. Meer informatie is te verkrijgen bij ds. Guis


Gesprekskring ‘Bijbel Beter Begrijpen’
Een kring voor wie graag in gesprek gaat over het leven en het geloof, zonder dat er veel bijbelkennis is vereist. Er wordt gewerkt met een boekje uit de serie ‘Bijbel Beter Begrijpen’. De Bijbelwoorden laten je vaak bij de schrijvers in hun hart kijken. Vragen die besproken worden, zijn bijvoorbeeld: delen wij hun ervaringen van vreugde, verdriet, verwondering? En kunnen wij al die dingen in ons leven met God verbinden, zoals zij deden? Deze kring is eens per maand op de dinsdagavond, vanaf 20:00 u tot ca. 21:30 u in een zaal van de kerk. Meer informatie is te verkrijgen bij ds. Guis