Wat doen wij?

Catechese
Voor de jongeren van de gemeente is er catechese, op de woensdagavond. Er wordt gebruikgemaakt van de interactieve catechesemethode “Follow Me” van de HGJB (hervormd-gereformeerde jeugdbond). Meer informatie is te verkrijgen bij ds. Guis.


Bijbelkring
Deze kring wordt gehouden op de donderdagavond eens in de twee weken, van 20:00 tot 21:30 uur in een zaal van de kerk. Iedereen is van harte welkom, van jong tot oud. De avonden worden geleid door ds. Guis . Met elkaar wordt een Bijbelgedeelte gelezen en besproken om te ontdekken wat het te zeggen heeft voor christenen van nu. Meer informatie is te verkrijgen bij ds. Guis


Gesprekskring ‘Bijbel Beter Begrijpen’
Een kring voor wie graag in gesprek gaat over het leven en het geloof, zonder dat er veel bijbelkennis is vereist. Er wordt gewerkt met een boekje uit de serie ‘Bijbel Beter Begrijpen’. De Bijbelwoorden laten je vaak bij de schrijvers in hun hart kijken. Vragen die besproken worden, zijn bijvoorbeeld: delen wij hun ervaringen van vreugde, verdriet, verwondering? En kunnen wij al die dingen in ons leven met God verbinden, zoals zij deden? Deze kring is eens per maand op de dinsdagavond, vanaf 20:00 u tot ca. 21:30 u in een zaal van de kerk. Meer informatie is te verkrijgen bij ds. Guis


Vrouwengesprekskring
Deze gespreksgroep is bedoeld voor vrouwen vanaf 25 tot ongeveer 60 jaar. In het winterseizoen komt deze kring maandelijks bij elkaar. Als leidraad wordt het boekje ‘Stage lopen bij Jezus’ gebruikt van de GemeenteGroeiGroepen  Gesprekken rondom het geloof, zingen, gebed en gezelligheid gaan samen op. De avond begint om 20:00 u en wordt afwisselend op de maandag- en dinsdagavond gehouden. De precieze data worden in de kerkbode gemeld.


Gebedskring
Hier wordt, zoals de naam al zegt, gebeden. Na een welkom bij koffie of thee wordt begonnen met enkele liederen. Na een kort inleidend gebed wordt een Bijbelgedeelte gelezen en besproken wat het voor mensen van nu te zeggen heeft. Nu worden de gebedspunten besproken, eerst meestal n.a.v. de gegevens uit de kerkbode. Verder wordt o.a. de gebedskalender van Open Doors gebruikt om voor vervolgde christenen te bidden. Ook Israël met zijn omwonenden wordt niet vergeten. Dank en voorbeden wisselen elkaar af, en er wordt afgesloten met een lied. De gebedskring komt samen op elke eerste dinsdagavond van de maand om 20 uur aan de Jan Barendselaan 199 in Poeldijk. Hartelijk welkom!