Andere activiteiten


Ouderenwerk
De commissie gemeentewerk houdt zich bezig met de organisatie van middagen voor de ouderen van de gemeente. Deze middagen worden 4 maal per jaar gehouden, en de ouderen worden persoonlijk uitgenodigd.

Tevens verzorgt de commissie maandsluitingen in woonzorgcentrum “De Terwebloem”. Deze vinden plaats op elke laatste vrijdag van de maand om 19 uur.
Er is altijd medewerking van een koor of andere muzikale groep.

Gemeenteleden die ouder zijn dan 70 jaar worden rond hun verjaardag bezocht vanuit de kerk. Langdurig ziekte en kwetsbare ouderen hebben speciale aandacht van de commissie gemeentewerk.


Koor ‘Immanuel’
Elke woensdagavond wordt er gerepeteerd van 19:45-21.30 u in de ontmoetingsruimte van de kerk. In een gezellige sfeer worden bekende en eigentijdse geestelijke liederen ingestudeerd. Een ieder vanaf ongeveer 30 jaar is van harte welkom!  Contactpersoon is: Carla de Kiewit,  tel. 0174 – 244012


Bazaar
Ieder jaar wordt in oktober/november een bazaar georganiseerd ten bate van de aflossing van de schuld op de kerkelijke gebouwen. Dit is een groot evenement dat draait op vele vrijwilligers! De bazaar wordt uitgebreid aangekondigd in de plaatselijke media en via een huis-aan-huis verspreide folder.


Rommelmarkt
Elk jaar wordt er in het voorjaar een rommelmarkt gehouden t.b.v. de kerk. Allerlei goederen zijn te koop voor een aantrekkelijke prijs en het is er altijd gezellig! De rommelmarkt wordt gecombineerd met een plantenmarkt.