Catechese en kringen

Catechese
Voor de jongeren van de gemeente is er catechese, op de woensdagavond. Er wordt gebruikgemaakt van de interactieve catechesemethode “Follow Me” van de HGJB (hervormd-gereformeerde jeugdbond). Nadere informatie bij de predikant.


Bijbelkring
Deze kring wordt gehouden op de donderdagavond eens in de twee weken, van 20:00 tot 21:30 uur in een zaal van de kerk. Iedereen is van harte welkom, van jong tot oud. De avonden worden geleid door de predikant. Met elkaar wordt een Bijbelgedeelte gelezen en besproken om te ontdekken wat het te zeggen heeft voor christenen van nu.