Wat geloven wij?

De kern van het christelijk geloof wat ook in onze kerk wordt beleden wordt heel mooi verwoord op de volgende website:

www.gelovenisleven.nl

Beter kunnen wij het zelf niet verwoorden. Maar daarnaast heeft onze kerk in de geschiedenis dit geloof ook samengevat in belijdenissen.

Die belijdenissen zijn in de eerste plaats een service aan de kerk. Over heel veel is al nagedacht en voor allerlei dingen zijn al woorden gevonden.
Bovendien helpen belijdenissen ons te onderscheiden tussen zin en onzin: er wordt tenslotte allerlei nonsens verkocht in naam van kerk en christelijk geloof. Het zou dom zijn zulke hulpmiddelen ongebruikt te laten.

  • de Apostolische Geloofsbelijdenis
  • de Geloofsbelijdenis van Nicea
  • de Geloofsbelijdenis van Athanasius
  • de Nederlandse Geloofsbelijdenis,
  • de Heidelbergse Catechismus
  • de Dordtse Leerregels